ZIF Privrednik invest a.d. Banja Luka

Izvještaj sa skupštine akcionara

Privredno društvo: ZIF Privrednik invest a.d. Banja Luka

Mjesto održavanja: Prostorije Društva

Datum održavanja: 26.06.2014. godine

Predstavnik Fonda: Mirza Alijagić

Broj prisutnih i predstavljenih akcionara (broj glasova): 

% prisutnih od ukupnog broja glasova: 6,197

 

Dnevni red i glasanje po tačkama:

1. Donošenje odluke o izboru predsjednika i radnih tijela Skupštine akcionara,
2. Razmatranje i usvajanje izvještaja komisije za glasanje,
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodnih sjednica Skupština akcionara Fonda,
4. Razmatranje i usvajanje: Izvještaja nezavisnog revizora o obavljenoj reviziji finans. izvještaja, finansijskih izvještaja i godišnjeg izvještaja o poslovanju Fonda za 2011.godinu,
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Fonda za 2011. godinu,
6. Razmatranje i usvajanje godišnjeg Programa investicionih ciljeva i investicione politike Fonda za 2012. godinu,
7. Odluka o potvrđivanju izbora nezavisnog revizora finans. izvještaja Fonda za 2012. g,
8. Razmatranje i usvajanje: Izvještaja nezavisnog revizora o obavljenoj reviziji finansijskih izvještaja, Finansijskih izvještaja i godišnjeg izvještaja o poslovanju Fonda za 2012.godinu,
9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Fonda za 2012. godinu,
10. Razmatranje i usvajanje godišnjeg Programa investicionih ciljeva i investicione politike Fonda za 2013. godinu,
11. Odluka o potvrđivanju izbora nezavisnog revizora finans. izvještaja Fonda za 2013. g,
12. Razmatranje i usvajanje: Izvještaja nezavisnog revizora o obavljenoj reviziji finansijskih izvještaja, Finansijskih izvještaja i godišnjeg izvještaja o poslovanju Fonda za 2013.godinu,
13. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Fonda za 2013. godinu,
14. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti Fonda iz prethodnog perioda,
15. Razmatranje i usvajanje godišnjeg Programa investicionih ciljeva i investicione politike Fonda za 2014. godinu,
16. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora finans. izvještaja Fonda za 2014. g.

Skupština akcionara zbog nedostatka propisanog kvoruma nije održana.