ZIF Polara invest Fond a.d. Banja Luka – Izvještaj sa skupštine akcionara

Izvještaj sa skupštine akcionara

Privredno društvo: ZIF Polara invest Fond a.d. Banjaluka

Mjesto održavanja: u prostorijama Društva

Datum održavanja: 24.01.2014. godine

Predstavnik Fonda: Mirza Alijagić

Broj prisutnih i predstavljenih akcionara (broj glasova): 774.807

% od ukupnog broja glasova: 46,14

Dnevni red i glasanje po tačkama:

1. Izbor predsjednika Skupštine, zapisničara, ovjerivača zapisnika i komisije za glasanje – ZA
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara – ZA
3. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora ZIF “Polara Invest Fond” a.d. Banja Luka – PROTIV.