ZIF Euroinvestment a.d. Banja Luka – Izvještaj sa skupštine akcionara

Izvještaj sa skupštine akcionara

Privredno društvo: ZIF Euroinvestment a.d. Banja Luka

Mjesto održavanja: Prostorije Društva

Datum održavanja: 29.05.2014. godine

Predstavnik Fonda: Mirza Alijagić

Broj prisutnih i predstavljenih akcionara (broj glasova): 630.274

% prisutnih od ukupnog broja glasova: 58,22

Dnevni red i glasanje po tačkama:

1. Izbor predsjednika i radnih tijela Skupštine akcionara Fonda – ZA
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja komisije za glasanje – ZA
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara ZIF “Euroinvestment Fond” a.d – ZA
4. Razmatranje i usvajanje:
a. Revizorskog izvještaja o obavljenoj reviziji Finansijskih izvještaja ZIF “Euroinvestment Fond” a.d. za 2013.godinu – ZA
b. Finansijskih izveštaja ZIF “Euroinvestment Fond” a.d. za 2013. godinu – ZA
c. Godišnjeg izvještaja o poslovanju ZIF “Euroinvestment Fond” za 2013.godinu – ZA
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora ZIF “Euroinvestment Fond” a.d – ZA
6. Razmatranje i usvajanje Poslovne politike i investicionih ciljeva ZIF “Euroinvestment Fond” a.d. za 2014. godinu – ZA
7. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora ZIF “Euroinvestment Fond” a.d. za 2014. godinu – ZA.