Vrijednost imovine 2016. godine

Mjesec NVI NVI po akciji
Januar 13.292.492,39  6,69
Februar  13.351.249,43 6,72
Mart  13.311.164,62  6,70
April  12.187.794,86  6,13
Maj
Juni
Juli
Avgust
Septembar
Oktobar
Novembar
Decembar