Vrijednost imovine 2015. godine

Mjesec NVI NVI po akciji
Januar 13.143.679,19  6,61
Februar 12.861.382,41 6,47
Mart 12.857.107,30 6,47
April 12.793.772,30 6,44
Maj 12.747.750,51 6,41
Juni 12.852.775,65 6,47
Juli 12.757.933,89 6,42
Avgust 12.737.585,14 6,41
Septembar 12.737.496,28 6,41
Oktobar 13.000.849,42 6,54
Novembar 13.069.503,41 6,57
Decembar 13.439.577,80 6,76