Vrijednost imovine 2014. godine

Mjesec NVI NVI po akciji
januar 14.456.055,95  7,27
februar 14.313.318,83 7,20
mart 13.842.802,34 6,96
april 14.161.955,84 7,12
maj 13.490.159,00 6,79
jun 13.238.538,58 6,66
juli 13.311.006,67 6,70
avgust 13.271.926,56 6,68
 septembar  13.242.682,08  6,66
oktobar 13.559.171,48  6,82
novembar 13.250.769,32 6,67
decembar 13.197.819,43 6,64