Vrijednost imovine 2013. godine

Mjesec NVI (KM) NVI po akciji
januar 15.104.354,39 7,60
februar 15.553.383,84 7,82
mart 15.559.182,21 7,83
april 15.438.722,36 7,77
maj 15.339.465,88 7,72
jun 15.285.902,79 7,69
juli 15.010.562,20 7,55
avgust 14.949.220,41 7,52
septembar 14.824.529,60 7,46
novembar 14.329.574,67 7,21
decembar 14.418.228,95 7,25