Vrijednost imovine 2012. godine

Mjesec NVI NVI po akciji
januar 18.261.126,63 9,19
februar 18.033.707,43 9,07
mart 17.902.588,32 9,01
april 17.839.550,57 8,97
maj 17.998.508,24 9,05
jun 18.348.839,98 9,23
juli 17.511.119,62 8,81
avgust 17.501.931,58 8,80
septembar 16.988.203,90 8,55
oktobar 16.424.513,12 8,26
novembar 16.481.997,48 8,29
decembar 16.736.323,09 8,42