Vrijednost imovine 2011. godine

Mjesec NVI NVI po akciji
januar 21.248.472,31 10,69
februar 21.935.748,40 11,03
mart 21.401.041,66 10,77
april 20.543.411,83 10,33
maj 20.109.793,24 10,12
jun 21.098.736,46 10,61
juli 20.887.406,71 10,51
avgust 20.361.500,74 10,24
septembar 20.259.927,03 10,19
oktobar 19.181.117,68 9,65
novembar 18.460.864,37 9,29
decembar 18.388.086,55 9,25