Vrijednost imovine 2010. godine

Mjesec NVI NVI po akciji
januar 13.516.670,30 6,80
februar  13.184.096,09 6,63
mart 21.064.325,13 10,60
april 21.351.215,96 10,74
maj 21.162.101,31 10,65
jun  20.971.506,35 10,55
juli  21.364.337,38 10,75
avgust  20.878.576,37 10,50
septembar 21.399.480,13 10,76
oktobar 20.642.960,38 10,38
novembar 21.515.382,89 10,82
decembar  22.102.923,56 11,12