Vrijednost imovine 2009. godine

Mjesec NVI NVI po akciji
januar 11.316.588,41 5,69
februar 11.073.546,94 5,57
mart
11.684.004,88
5,88
april
11.142.210,89
5,60
maj
12.793.880,41
6,44
jun
12.577.179,00
6,33
juli
12.839.958,85
6,46
avgust
13.407.803,72
6,74
septembar
14.253.121,38
7,17
oktobar
12.352.384,17
6,21
novembar
12.357.078,29
6,22
decembar
14.177.243,59
7,13