Vrijednost imovine 2007. godine

Mjesec NVI NVI po akciji
januar 26.243.647,03 13,20
februar 28.832.757,80 14,50
mart 31.756.103,20 15,97
april 36.007.134,43 18,11
maj 36.551.174,17 18,39
jun 34.033.883,49 17,12
juli 34.111.429,32 17,16
avgust 34.057.671,85 17,13
septembar 33.272.000,66 16,74
oktobar 31.535.112,33 15,86
novembar 31.365.628,78 15,78
decembar 21.940.779,62 10,04