Vrijednost imovine 2006. godine

Mjesec NVI NVI po akciji
januar  32.435.889,92 16,32
februar 32.475.631,02 16,34
mart  32.120.368,00 16,16
april  33.120.414,89 16,66
maj 31.431.232,78 15,81
jun 19.412.519,02 9,77
juli 19.463.575,28 9,79
avgust 21.155.829,62 10,64
septembar  23.468.212,45 11,81
oktobar 25.386.027,09 12,77
novembar  26.404.562,13 13,28
decembar  26.183.167,93 13,17