Vrijednost imovine 2005. godine

Mjesec NVI NVI po akciji
januar 33.647.987,71 16,93
februar  33.814.597,10 17,01
mart 35.151.918,12 17,68
april 34.933.241,12  17,57
maj  33.008.370,51  16,60
jun  32.327.047,11 16,26
juli  32.301.722,58 16,25
avgust 37.477.049,99 18,85
septembar 37.723.388,19 18,98
oktobar  36.659.790,43 18,44
novembar 36.065.499,56 18,14
decembar  36.107.100,90 18,16