Vitaminka a.d. Banja Luka – Izvještaj sa skupštine akcionara

Izvještaj sa skupštine akcionara

Privredno društvo: Vitaminka a.d. Banja Luka

Mjesto održavanja: Prostorije Društva

Datum održavanja: 30.06.2014. godine

Predstavnik Fonda: Pismeno glasanje

Broj prisutnih i predstavljenih akcionara (broj glasova): 33.493.344

% prisutnih od ukupnog broja glasova: 91,94

Dnevni red i glasanje po tačkama:

1. Izbor radnih tijela – imenovanje od strane predsjednika Skupštine – ZA
1.1. Komisije za glasanje
1.2. Zapisničara i ovjerivača zapisnika
2. Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje i verifikacija spiska učesnika XIII redovne sjednice Skupštine akcionara “Vitaminka” a.d. Banjaluka – ZA
3. Usvajanje Zapisnika sa XII redovne sjednice Skupštine akcionara “Vitaminka” a.d. Banjaluka održane 26.6.2013. godine – ZA
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izvještaja za 2013. godinu – ZA
5. Razmatranje i usvajanje:
5.1. Finansijskog izvještaja za 2013. godinu – ZA
5.2. Izvještaja o poslovanju za 2013. godinu – ZA
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2013. godinu – ZA
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2013. godinu – ZA
8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u 2013. godini – ZA
9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora – ZA
10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti “Vitaminka” a.d. Banjaluka da, kao jedan od osnivača, učestvuje u osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću (operatera) radi ostvarivanja ciljeva u oblasti upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom – ZA
11. Tekuća pitanja.