Veterinaska stanica a.d. Banja Luka – Izvještaj sa skupštine akcionara

Izvještaj sa skupštine akcionara

Preduzeće: Veterinarska stanica a.d. Banjaluka

Mjesto održavanja: u prostorijama Društva

Datum održavanja: 29.05.2013. godine

Predstavnik Fonda: Vladan Jović

Broj prisutnih i predstavljenih akcionara (broj glasova):

% od ukupnog broja glasova:

Dnevni red i glasanje po tačkama:

1. Izbor predsjednika Skupštine – ZA
2. Imenovanje radnih tijela (zapisničar, dva ovjerivača zapisnika i komisija za glasanje) i utvrđivanje kvoruma – ZA
3. Usvajanje zapisnika sa četrnaeste Skupštine akcionara – ZA
4. Razmatranje i usvajanje:
a) Izvještaja nezavisnog revizora za 2012. g. – ZA
b) Izvještaja o poslovanju u 2012. g. – ZA
c) Finansijskog izvještaja za 2012. g. – ZA
d) Izvještaj o radu Upravnog odbora za 2012. g. – ZA
5. Donošenje Odluke o pokriću gubitka – ZA
6. Donošenje Odluke o izmjenama Statuta radi prilagođavanja „Zakonu o izmjanama Zakona o privrednim društvima” – ZA
7. Donošenje Odluke o izmjenama Poslovnika o radu Skupštine akcionara radi usaglašavanja sa „Zakonom o privrednim društvima” – ZA
8. Izbor nezavisnog revizora za 2013. g. – ZA
9. Donošenje odluke o kupovini akcija i – ZA
10. Razno – Pod ovom tačkom nije bilo prijedloga odluka.