UNIS USHA a.d. Višegrad

Izvještaj sa skupštine akcionara

Privredno društvo: UNIS USHA a.d. Višegrad

Mjesto održavanja: Prostorije Društva

Datum održavanja: 26.06.2014. godine

Predstavnik Fonda: Vladan Jović

Broj prisutnih i predstavljenih akcionara (broj glasova): 6.776.873

% prisutnih od ukupnog broja glasova: 82,69

 

Dnevni red i glasanje po tačkama:

1. Izbor radnih tijela Skupštine :
a) Predsjednik Skupštine – ZA
b) Komisija za glasanje – ZA
c) Dva ovjerivača zapisnika – ZA
d) Zapisničara – ZA
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje – ZA
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XV redovne godišnje Skupštine akcionara održane 26. juna 2013. godine – ZA
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja za 2013. godinu – ZA
5. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja za 2013. godinu „UNIS-USHA” a.d. Višegrad – ZA
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju za 2013. godinu „UNIS-USHA” a.d. Višegrad – ZA
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2013. godinu – ZA
8. Usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti za 2013. godinu „UNIS-USHA”a.d. Višegrad – ZA
9. Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog finansijskog izvještaja „UNIS-USHA” a.d. Višegrad i „UNIS-USHA” d.o.o. Beograd za 2013. godinu – ZA
10. Razmatranje i usvajanje Izvještaja „UNIS-USHA” d.o.o. Beograd za 2013. godinu:
a) Finansijski izvještaj – ZA
b) Izvještaj o poslovanju – ZA
c) Odluka o raspodjeli dobiti – ZA.