O nama

Naziv: Društvo za upravljanje investicionim fondovima“Vaučersko Investicioni Biznis“ a.d. Banja Luka

Skraćeni naziv: Društvo za upravljanje IF-ovima“VIB“ a.d. Banja Luka

Sjedište: Miše Stupara broj: 4 Banja Luka

Osnovni kapital: 500 000 KM

Matični broj: 01936921

JIB: 4401546710008

Okružni Privredni sud Banja Luka, broj reg.uloška: 1-11782-00

Oznaka i registarski broj u Registru emitenata kod KHOV: 07-12-184

Dozvola KHOV(nastavak poslovanja kao Društvo za upravljanje IF-ovima): Rješenje broj: 01-UP-041-1381/07 od 20.04.2007.god.

Revizorska kuća: Društvo za reviziju “Tomakant” D.O.O. Gradiška

Visina naknade za upravljanje Fondom: 3,5% prosječne godišnje neto vrijednosti imovine Fonda

Radno vrijeme: svaki radni dan od 08 do 16 časova

Generalni direktor:

 • Fatima Spahić  – saglasnost KHOV Rješenje broj: 01-UP-58-636-2/15 od 13.11.2015.god.

Upravni odbor:

 • Vojko Kokoravec– predsjednik
 • Džavid Gunić – član
 • Fatima Spahić – član

Unutrašnja organizacija:

 • Front office – voditelj – Vladan Jović
 • Midlle office  – voditelj – Fatima Spahić
 • Back office  – voditelj – Admira Beharić

Investicioni menadžeri:

Vladan Jović – Rješenje KHOV br. 01-UP-57-713-1/14 od 27.10.2014. – validnost: 27.10.2014.- 27.10.2016. godine.

Fatima Spahić -Rješenje KHOV br. 01-UP-57-583-1/14 od 25.08.2014. – validnost: 11.08.2014. – 11.08.2016. godine.

Mirza Alijagić – Rješenje KHOV br. 01-UP-57-490/14 od 27.06.2014. – validnost: 27.06.2014. – 27.06.2016. godine.

Žiro-račun:

Broj računa                                              Banka

551-00011305890-10                         UniCredit Bank a.d. Banja Luka

Fondovi sa kojima Društvo upravlja:

ZIF VIB Fond a.d. Banja Luka:

Naziv: Zatvoreni investicioni fond „Vaučerski Investicioni Biznis Fond“a.d. Banja Luka

Skraćeni naziv: ZIF „VIB FOND“ a.d. Banja Luka

Sjedište: Miše Stupara broj: 4 Banja Luka

Osnovni kapital: 77 530 284,00 KM

Matični broj: 01957074

JIB: 4402007110001

Okružni Privredni sud Banja Luka, broj reg.uloška: 7-15-00

Oznaka i registarski broj u Registru emitenata kod KHOV: 07-21-424

Dozvola KHOV(za transformaciju iz PIF-a u ZIF): Rješenje broj: 01-UP-041-3893/07 od. 11.09.2007.god.

Revizorska kuća: Društvo za reviziju “Tomakant” D.O.O. Gradiška

Nadzorni odbor:

 • Žiga Peljko – predsjednik
 • Andrejka Pihler – član
 • Sulejman Pašalić – član
 • Marko Smole – član
 • Darko Jakovljević – član

Podaci o Depozitaru:

Poslove Depozitara obavlja Kastodi banka, UniCredit Bank a.d. Banja Luka – saglasnost KHOV Rješenje broj: 01-UP-051-2257/10 od 12.08.2010.god.

Adresa: Marije Bursać 7, Banjaluka

Dozvola za rad je izdata od strane KHOV pod brojem: 01-UP-051-1906/09 od 20.05.2009.god.

Žiro-račun:

Broj računa                                                Banka

551000-11305891-07                          Unicredit bank a.d. Banja Luka