Novosti

Banjalučka pivara a.d. Banja Luka – Izvještaj sa skupštine akcionara

Izvještaj sa skupštine akcionara Preduzeće: Banjalučka pivara a.d. Banjaluka Mjesto održavanja: u prostorima Društva Datum održavanja: 28.05.2013. godine Predstavnik Fonda: Mirza Alijagić Broj prisutnih i predstavljenih akcionara (broj glasova): % od ukupnog broja glasova: 69.58 Dnevni red i glasanje po tačkama: 1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara AD „Banjalučka pivara” Banja Luka – ZA 2. Usvajanje zapisnika sa XVIII redovne sjednice Više…

ZIF Bors – Izvještaj sa skupštine akcionara

Izvještaj sa skupštine akcionara Preduzeće: ZIF BORS INVEST FOND a.d. Banjaluka Mjesto održavanja: u prostorima Doma invalidnih lica RS Datum održavanja: 21.05.2013. Predstavnik Fonda: Fatima Spahić Broj prisutnih i predstavljenih akcionara (broj glasova):  % od ukupnog broja glasova: 45,54 Dnevni red i glasanje po tačkama 1. Izbor predsjednika skupštine, komisije za glasanje, zapisničara i ovjerivača zapisnika, ZA 2. Razmatranje i Više…

ZIF Kristal – Izvještaj sa skupštine akcionara

Izvještaj sa skupštine akcionara Preduzeće: ZIF Kristal Invest Fond a.d. Banja Luka Mjesto održavanja: u prostorima  Privredne komore Banja Luka Datum održavanja: 08.04.2013. Predstavnik Fonda: Vladan Jović Broj prisutnih i predstavljenih akcionara (broj glasova): 1 284 468 % od ukupnog broja glasova: 39,83

Boksit a.d. Milici – Izvještaj sa skupštine akcionara

Izvještaj o glasanju predstavnika Društva po tačkama dnevnog reda na skupštini akcionara emitenta Naziv emitenta: „BOKSIT“ a.d. Milići Skupština broj: I/13 redovna sjednica Skupštine akcionara Datum i vrijeme održavanja: 02.05.2013. godine, 12:00 časova Mjesto održavanja: hotel „Omorika“, Tara Izvještaj o glasanju 2. Usvajanje Izvještaja komisije za glasanje o verifikaciji punomoćja i ugvrđivanje kvoruma, Punomoćnik Fonda Više…

ZIF Polara – Izvještaj sa skupštine akcionara

Preduzeće: ZIF Polara Invest a.d. Banjaluka Mjesto održavanja: u prostorima Društva Čajavec Mega a.d. Banja Luka Datum održavanja: 22.05.2013. Broj prisutnih i predstavljenih akcionara (broj glasova): 531 479 % od ukupnog broja glasova: 31,65% Dnevni red i glasanje po tačkama 1. Izbor predsjednika Skupštine, zapisničara, ovjerivača zapisnika i komisije za glasanje; ZA 2. Razmatranje i Više…

1 2 3