Novosti

Saziv 17 Skupštine akcionara VIB Fonda a.d. Banja Luka

Nadzorni odbor ZIF-a ”VIB FOND” a.d. M.Stupara 4, Banja Luka Na osnovu člana 73 i 85  Zakona o investicionim Fondovima (Sl.glasnik RS broj: 92/06, 82/15), člana 267 i 272 Zakona o privrednim društvima ( Sl.glasnik RS broj: 127/08, 58/09,100/11,67/13)  i člana 60 Statuta Zatvorenog investicionog fonda VIB FOND a.d. Banja Luka, Nadzorni odbor ZIF-a “VIB Više…

Saziv II vanredne Skupštine Fonda

Društvo za upravljanje investicionim fondovima ”VIB” a.d. M.Stupara 4, Banja Luka Na osnovu člana 267 i 272 Zakona o privrednim društvima ( Sl.glasnik RS broj: 127/08, 58/09,100/11,67/13), člana 76 i 85 Zakona o investicionim Fondovima (Sl.glasnik RS broj: 92/06,82/15) i člana 50 Statuta Zatvorenog investicionog fonda VIB FOND a.d. Banja Luka, Upravni odbor Društva za Više…

Saziv I vanredne Skupštine Fonda

Društvo za upravljanje investicionim fondovima ”VIB” a.d. M.Stupara 4, Banja Luka Na osnovu člana 267 i 272 Zakona o privrednim društvima ( Sl.glasnik RS broj: 127/08, 58/09,100/11,67/13), člana 76 i 85 Zakona o investicionim Fondovima (Sl.glasnik RS broj: 92/06,82/15) i člana 50 Statuta Zatvorenog investicionog fonda VIB FOND a.d. Banja Luka, Upravni odbor Društva za Više…

Saziv 16. Skupštine Fonda

Društvo za upravljanje investicionim fondovima ”VIB” a.d. M.Stupara 4, Banja Luka Na osnovu člana 267. i 272. Zakona o privrednim društvima ( Sl.glasnik RS broj: 127/08, 58/09,100/11,67/13), člana 76. i 85. Zakona o investicionim Fondovima (Sl.glasnik RS broj: 92/06) i člana 50. Statuta Zatvorenog investicionog fonda VIB FOND a.d. Banja Luka, Upravni odbor Društva za Više…

Javni konkurs za izbor nezavisnog revizora finansijskih izvještaja

JAVNI  KONKURS za  izbor nezavisnog revizora finansijskih izvještaja   Predmet ponude: Revizija finansijskih izvještaja za 2015. godinu Zatvorenog investicionog fonda ”VIB Fond” a.d. Banja Luka Društva za upravljanje investicionim fondovima ”VIB” a.d. Banja Luka   Pravo učešća imaju pravna lica: koja su registrovana upisom u sudski registar kod nadležnih sudova u BiH za djelatnost revizije; Više…

1 2 3