Destilacija a.d. Teslić – Izvještaj sa skupštine akcionara

Izvještaj sa skupštine akcionara

Privredno društvo: Destilacija a.d. Teslić

Mjesto održavanja: Prostorije Društva

Datum održavanja: 29.04.2014. godine

Predstavnik Fonda: Zoran Škrebić

Broj prisutnih i predstavljenih akcionara (broj glasova): 21.735.308

% od ukupnog broja glasova: 93,57

Dnevni red i glasanje po tačkama:

1. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izboru predsjednika Skupštine akcionara i imenovanje radnih tijela Skupštine akcionara – ZA
2. Izvještaj Komisije za glasanje – ZA
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XXI redovne Skupštine akcionara HI “Destilacija” a.d. Teslić – ZA
4. Razmatranje i usvajanje Prijedloga izmjena i dopuna Statuta Društva – ZA
5. Razmatranje i donošenje odluka o usvajanju:
– Izvještaja nezavisnog revizora u vezi sa finansijskim izvještajima za 2013. godinu – ZA
– Izvještaja nezavisnog revizora u vezi sa konsolidovanim finansijskim izvještajima za 2013. godinu – ZA
– Finansijskih izvještaja HI “Destilacija” a.d. Teslić za 2013. godinu sa mišljenjem Odbora za reviziju – ZA
– Konsolidovanih finansijskih izvještaja HI “Destilacija” a.d. Teslić za 2013. godinu sa mišljenjem Odbora za reviziju – ZA
– Izvještaja o poslovanju HI “Destilacija” a.d. Teslić, za 2013. godinu, sa Poslovnom politikom Društva za 2014. godinu – ZA
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti sa mišljenjem Odbora za reviziju – ZA
7. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora – ZA
8. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju – ZA
9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora finansijskih izvještaja za 2014. godinu sa prijedlogom Odbora za reviziju – ZA.