Boksit a.d. Milići – Izvještaj sa skupštine akcionara

Izvještaj sa skupštine akcionara

Privredno društvo: Boksit a.d. Milići

Mjesto održavanja: Hotel ”Omorika” na Tari

Datum održavanja: 02.05.2014. godine

Predstavnik Fonda: Dragana Pašić

Broj prisutnih i predstavljenih akcionara (broj glasova):

% od ukupnog broja glasova: 

Dnevni red i glasanje po tačkama:

1. Imenovanje zapisničara, dva ovjerivača zapisnika i Komisije za glasanje – ZA
2. Usvajanje Izvještaja komisije za glasanje o verifikaciji punomoćja i utvrđivanje kvoruma – ZA
3. Usvajanje predloženog dnevnog reda – ZA
4. Verifikovanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara – ZA
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Kompanije »Boksit« a.d. Milići za 2013. godinu (sa Izjavom Upravnog odbora o usklađenosti organizacije i djelovanja sa Kodeksom ponašanja i informacijama iz člana 282. stav 4. i člana 315. Zakona o privrednim društvima) – ZA
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Upravnog odbora za 2013. godinu – ZA
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog Revizora za 2013. godinu – ZA
8. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja Kompanije »Boksit« a.d. Milići za 2013. godinu – UZDRŽANO
9. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o raspodjeli dobiti po Završnom računu za 2013. godinu – ZA
10. Donošenje odluke o izboru nezavisnog Revizora za 2014. godinu i određivanje naknade nezavisnom Revizoru – ZA
11. Tekuća pitanja:
– Upoznavanje sa odlukama Upravnog odbora o pravnim poslovima sa povezanim licima.