Banjalučka pivara a.d. Banja Luka – Izvještaj sa skupštine akcionara

Izvještaj sa skupštine akcionara

Preduzeće: Banjalučka pivara a.d. Banjaluka

Mjesto održavanja: u prostorima Društva

Datum održavanja: 28.05.2013. godine

Predstavnik Fonda: Mirza Alijagić

Broj prisutnih i predstavljenih akcionara (broj glasova):

% od ukupnog broja glasova: 69.58

Dnevni red i glasanje po tačkama:

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara AD „Banjalučka pivara” Banja Luka – ZA
2. Usvajanje zapisnika sa XVIII redovne sjednice Skupštine AD „Banjalučka pivara” Banja Luka – ZA
3. Razmatranje revidiranog Godišnjeg obračuna i Izvještaja o poslovanju i sprovođenju Poslovne politike za 2012. godinu, sa Mišljenjem nezavisnog revizora i Odbora za reviziju i donošenje sljedećih odluka:
• razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu organa Društva u 2012. godini:
i. Izvještaj o radu Upravnog odbora AD „Banjalučka pivara” i o izvršenosti skupštinskih odluka u 2012. godini – PROTIV
ii. Izvještaj o radu Odbora za reviziju AD „Banjalučka pivara” sa mišljenjem o godišnjem obračunu i Izvještaju o poslovanju i sprovođenju poslovne politike za 2012. godinu sa mišljenjem nezavisnog revizora – ZA
• usvajanje revidiranog Godišnjeg obračuna i Izvještaja o poslovanju i sprovođenju Poslovne politike za 2012. godinu, sa Mišljenjem nezavisnog revizora – ZA
4. Donošenje odluke o izmjenama Statuta AD „Banjalučka pivara” Banja Luka i utvrđivanje prečišćenog teksta – ZA
5. Izbor članova Upravnog odbora AD „Banjalučka pivara” – KUMULATIVNO GLASANJE
6. Donošenje odluke o razrješenju člana Odbora za reviziju AD „Banjalučka pivara” – ZA
7. Izbor člana Odbora za reviziju AD „Banjalučka pivara” – ZA
8. Usvajanje osnova Poslovne politike Društva za 2013. godinu – ZA
9. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2014. godinu – ZA
10. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine – ZA