Alpro a.d. Vlasenica

Izvještaj sa skupštine akcionara

Privredno društvo: Alpro a.d. Vlasenica

Mjesto održavanja: Prostorije Društva

Datum održavanja: 26.06.2014. godine

Predstavnik Fonda: Pismeno glasanje

Broj prisutnih i predstavljenih akcionara (broj glasova): 14.108.889

% prisutnih od ukupnog broja glasova: 93,68

 

Dnevni red i glasanje po tačkama:

1.Imenovanje zapisničara ,dva ovjerivača zapisnika i Komisije za glasanje – ZA
2.Usvajanje izvještaja komisije za glasanje o verifikaciji punomoćja i utvrđivanje kvoruma – ZA
3.Usvajanje predloženog dnevnog reda – ZA
4.Verifikacija Zapisnika sa predhodne XV sjednice Skupštine akcionara održane 19/06/2013 – ZA
5.Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju AD”ALPRO” Vlasenica za 2013.godinu, (sa Izjavom Upravnog odbora o uskladjenosti organizacije i djelovanja sa Standardima korporativnog upravljanja AD”ALPRO” i informacijama iz člana 282 stav(4) i člana 315.Zakona o privrednim društvima) – ZA
6.Razmatranje i usvajanje Izvještaja Upravnog odbora od 01/06/2013 do 22/04/2014 – ZA
7.Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog Revizora za 2013.godinu – ZA
8.Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja AD”ALPRO” Vlasenica za 2013.godinu – ZA
9.Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o raspodjeli dobiti Društva po Završnom računu za 2013.godinu – ZA.