Vrijednost imovine 2008. godine

Mjesec NVI NVI po akciji
januar 20.899.753,85 10,51
februar 20.173.355,93 10,15
mart 18.942.225,39 9,53
april 18.921.788,39 9,02
maj 17.190.101,67 8,65
jun 17.259.381,26 8,68
juli 16.071.482,92 8,08
avgust 14.689.557,53 7,39
septembar 14.081.160,58 7,08
oktobar 13.561.221,74 6,82
novembar 12.068.912,28 6,07
decembar 11.641.619,88 5,86